top of page

Zemřel Zdeněk K. Slabý

13. 3. 2020

Zemřel Zdeněk K. Slabý

Ve středu 11. března večer nás opustil spisovatel, publicista, překladatel, neúnavný teoretik a propagátor literatury pro děti a mládež a dlouholetý redaktor nakladatelství Albatros a časopisu Zlatý máj Zdeněk K. Slabý (9. 6. 1930 – 11. 3. 2020).

Literární začátky Z. K. Slabého jsou spojeny s jeho členstvím v legendární pražské Dvojce, skautském oddílu Jaroslava Foglara. Slabý od roku 1945 přispíval do časopisů Junák a Vpřed a později do mnoha dalších, a to nejen československých, ale i zahraničních. Například v Mateřídoušce vycházel deset let od roku 1967 kreslený seriál Kocour Vavřinec, který psal se svojí životní partnerkou Dagmar Lhotovou.


S dětskou knihou je jeho tvůrčí život spjat od konce padesátých let, přesněji od roku 1958, kdy se stal redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy, o nějakých jedenáct let později přejmenovaného na Albatros. V letech 1968–1971 (a znovu krátce na začátku devadesátých let) tu působil jako šéfredaktor kritické revue pro dětskou literaturu a umění Zlatý máj, kterou vydávalo SNDK spolu se Svazem československých spisovatelů.


Z. K. Slabý celý život tíhl k experimentu (a to nejen literárnímu – zde se patří zmínit jeho velkou vášeň pro experimentální hudbu všeho druhu). Inicioval mnoho zajímavých mezinárodních projektů, v nichž se formou literárních štafet či spoluautorských děl setkávali spisovatelé z celého světa.


V 80. letech se díky Z. K. Slabému a jeho Klubu začínajících autorů mohl Albatros pochlubit jedinečnou péčí o mládež. Členové Klubu se rekrutovali z vítězů tehdy četných literárních soutěží pro mládež. Pravidelná setkávání v budově Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka, v ÚKDŽ a později v samotném Albatrosu přímo v kanceláři Z. K. Slabého byla paradoxně nesena myšlením k svobodnému psaní, tříbení názorů nejen literárních, ale i světonázorových. Většina členů se později uplatnila jako novináři, učitelé, herci, redaktoři, překladatelé, nakladatelé a autoři.


Dětem a dětským knížkám věnoval Zdeněk K. Slabý takřka celý život. Nejen jako redaktor a teoretik, ale především jako autor více než třiceti knih. V roce 2010 od nakladatelství Albatros dostal cenu za celoživotní práci s dětskou knihou a bez nadsázky lze říct, že nebýt jeho knížek, byli by malí čtenáři ochuzeni opravdu o hodně. Jeho pohádky a příběhy v sobě jedinečným způsobem spojují bohatou a líbivou imaginaci s velkým pochopením pro dětskou duši. Slabý ve svých textech maluje obrázky, které podněcují fantazii čtenářů a nutí je přemýšlet.

bottom of page